menusearch
majidabhari.ir

البرز قربانی زاگرس

جستجو
۱۳۹۹/۴/۴ چهارشنبه
(0)
(0)
البرز قربانی زاگرس
البرز قربانی زاگرس

آتش سوزی در جنگلهای کشور فاجعهای است که دل هر دوستدار طبیعت را به دردآورده و موجب افسوس و اندوه عاشقان فضای سبز میگردد. جای بسی اندوه وتعجب است که در کشور خشک و دارای ضعف در فضای سبز، چرا اینگونه سبزی و طراوت مورد بیمهری قرار میگیرند. این در حالی است که در کشورهای غنی از جنگل و سرشار از منابع طبیعی عنایت ویژه و دقت خاصی برای مراقبت از این مواهب خدایی میشود. درکنار بهرهبرداریهای اقتصادی از جنگل واشتغالزایی وکارآفرینی در راستای آن، تداوم حیات وحش درکنار موزههای جاندار طبیعی شناسنامه هر کشور، منطقه وقاره است. در کشورهای دارای منابع طبیعی علاوه بر ایجاد وتربیت متخصصان علمی ودانشگاهی در رابطه با نگهداری، تکثیر و تغییرات ژنتیک، تعداد قابل توجهی از نیروهای جوان برای مراقبت از جنگلها در قبال آتش سوزی، آموزش میبینند. با صدها تاسف اخیرا عدهای به دور از معیارهای اخلاقی، دینی وانسانی دست به غارت این منابع که متعلق به همه مردم کشور به خصوص نسلهای آینده است، زده اند. یا آتشش میزنند یا درختان را به خاطر سودجویی قطع میکنند. در آتشسوزیهای اخیر جنگلها و مراتع آنچه اعجاب جهانیان را بر انگیخت و همه را از دوست ودشمن به تحسین واداشت...
حرکت جهادی همه اقشار کشور از دلاوران کوهپایههای زاگرس و بسیجیان شیردل جنوب وغرب گرفته تا کارکنان ایثارگر سازمان مراتع وجنگلها که جوانمردانه برای خاموش کردن آتش به میدان آمدند و زیباترین تابلوهای عاطفی وانسانی خلق شده را در معرض دیدگان جهانیان قرار دادند.اما آنچه که قابل تحسین است نسل جوانمردانی است که ایثار را مخلصانه تفسیر کرده و میکنند و هنوز هم در کشورمان حضور دارند. یکی ازاسطورههای شاهد، البرز زارعی شهید راه خدمت به کشور است البرزی که شهید زاگرس شد. چه نام با مسما و شکوهمندی است البرز که دل به آتش زد تا زاگرس از بین نرود. ماموریتی در آنجا نداشت اما احساس مسئولیت و تعهد، او را به زاگرس کشاند و در نهایت جان خویش را برسرهدف خویش نهاد. درهمین راستا از مسئولین محترم بنیاد شهید و سازمان منابع طبیعی درخواست مینمایم، البرز سرافراز را در کاروان شهدای انقلاب اسلامی قرار داده و سرگذشت این جوانمرد مخلص در کتب درسی قرار دهند تا نسلهای حال و آینده الگوی واقعی تربیتی خویش را استوار سازند. ای کاش مراقب جنگلها و دیگر منابع طبیعی کشورمان باشیم تا به سوگ جوانی دیگر ننشینیم و البرزها زنده بمانند.

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar

telegramtwiteraparat