menusearch
majidabhari.ir

از روغن بنفشه تا خوردن الکل و گرفتن سشوار زیر بینی؛ راهکار های عجیب درمان کرونا

جستجو
۱۳۹۹/۱/۱۳ چهارشنبه
(1)
(0)
از روغن بنفشه تا خوردن الکل و گرفتن سشوار زیر بینی؛ راهکار های عجیب درمان کرونا
از روغن بنفشه تا خوردن الکل و گرفتن سشوار زیر بینی؛ راهکار های عجیب درمان کرونا

یک انسان سالم و بالغ هیچ حرفی را بدون تفکر، تأمل و بررسی نمیپذیرد.

وقتی ادعا و نظری را بهویژه درباره مسائل جدید و ناشناخته مثل ویروس کرونا میشنویم، باید قبل از پذیرش و هر نوع اقدامی، درباره درستی آن مطمئن شویم. بنابراین گسترش فضای مجازی در کنار محاسن و امتیازاتش، عوارضی را برای جامعه ایجاد میکند  و اگر آموزشهای لازم در جهت کاربرد درست و منطقی از فضای مجازی ارائه نشود؛ این آسیبها گاه توانفرسا و خانمانسوز خواهد بود که خوردن الکل صنعتی با هدف مقابله با ویروس کرونا از جمله مصادیق این آسیبها است.

عدهای بدون هیچگونه تحقیق و پشتوانه علمی، چشمبسته هر آنچه میشنوند؛ قبول میکنند.

ضعیف بودن اعتماد بهنفس و نداشتن اعتماد به دولت و رسانههای دولتی از اصلی ترین دلایل وقوع این گونه اتفاقات است. همچنین تربیت خانوادگی، تربیت اجتماعی، کمرنگ شدن خودباوری و نبود سواد رسانهای در برخی گروهها و اقشار جامعه عامل بروز برخی فجایع مثل مصرف متانول است.

عدهای دود کردن عنبرنسارا و عده دیگر مالیدن روغن بنفشه و تعدادی هم گرفتن سشوار زیر بینی، برخی آوایزان شدن از درخت کاج و برخی دیگر قورت دادن جوهر نمک را تجویز میکنند. در حالیکه این روشها نه تنها باعث رفع بیماری یا مقابله با آن نمیشود بلکه مشکلات جدید و سختتری ایجاد میکند.

متأسفانه تعدادی از مردم هم هر آنچه در فضای مجازی میبینند؛ بلافاصله پذیرفته و اقدام میکنند. در همین زمان گسترش کرونا عده ای معلوم نیست با کدام پشتوانه علمی اعلام کردند که با خوردن الکل میتوان در برابر این ویروس مقاوم شد. متأسفانه برخی هموطنان هم به جای تحقیق و پرسش از پزشکان و متخصصان و بر خلاف راهنماییهای مقامات بهداشت و درمان کشور، اقدام به نوشیدن الکل کردند. آن هم نه الکل خوراکی  بلکه الکل صنعتی که از طریق وایتکس و سایر مواد شیمیایی رنگ آن سفید شده است. مصرف این نوع الکل اگر باعث مرگ انسان نشود، نابینایی و از کار افتادن کبد، طحال و کلیهها قطعی است.

متأسفانه برخی هموطنان ما اطلاعاتی را که از مقامات بهداشت و درمان کشور دریافت میکنند؛ به کار نمیبندند و حتی گاه در تضاد با آن عمل میکنند. برای مثال با اینکه جامعه پزشکی کشور بر ممنوعیت تردد غیر ضروری و مسافرت تأکید میکنند؛ عدهای از شهروندان جادهها را به قرق خود در آورده و راهی سفر میشوند. انگار که با توصیههای مقامات رسمی کشور سر عناد و لجاجت دارند.

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar

telegramtwiteraparat