menusearch
majidabhari.ir

اتاق فکر جنگ نرم با انتشار آهنگ‌های مبتذل دانش‌آموزان را هدف قرار داده است

جستجو
۱۳۹۹/۱/۱ جمعه
(3)
(0)
اتاق فکر جنگ نرم با انتشار آهنگ‌های مبتذل دانش‌آموزان را هدف قرار داده است
اتاق فکر جنگ نرم با انتشار آهنگ‌های مبتذل دانش‌آموزان را هدف قرار داده است

عدم توجه به برنامههای نشاط و شادیآور مجاز برای نوجوانان و جوانان باعث میشود که خودشان برای یافتن این شادیهای کاذب پیش قدم شوند و به گوش دادن به آهنگهای نامناسب روی بیاورند.

دانشآموزان برای یافتن نشاط ممکن است موضوعات و حرکاتی را انتخاب کند که نهتنها با سلامت جامعه، سنتها و آداب و رسوم ما هیچگونه شباهتی ندارد، بلکه کاملا با فرهنگ کشور نیز مغایر است.

نشاط یکی از اساسیترین نیازهای نوجوانان و جوانان جامعه به شمار میرود، متاسفانه کم توجهی به شادی و نشاط و کمبود برنامههای تفریحی برای این قشر یکی از مشکلات اساسی جامعه کنونی تلقی میشود.

کمبود نشاط و برنامههای تفریحی برای نوجوانان، منجر میشود اتاق فکر مافیای فرهنگی از آن سوی آبها برای فرزندان ما برنامههای فکری و فرهنگی تدوین کرده و آن را منتشر کند.

همانطوری که رعایت آداب و رسوم و باورهای عقیدتی توسط نوجوانان و جوانان از اهمیت ویژهای برخوردار است، به همان اندازه ایجاد برنامههای تفریحی و نشاط آور نیز حائز اهمیت است.

اگر مسئولان الگوهای رفتاری برای شادی و نشاط نوجوانان تهیه نکنند، طبیعتاً خود دانشآموزان به دنبال یافتن این الگوها خواهند رفت. در چنین شرایطی ممکن است مسائل و و روشهایی را برگزینند که هیجگونه شباهتی با زیر بنای هنری و فرهنگی جامعه ما ندارد.

در سال گذشته یک ترانه مبتذل از یکی از خوانندههای آن سوی آب در مدارس در بین دانشآموزان مرسوم شد، برخی از نوجوانان و جوانان این ترانه را گوش داده و با آن کلیپهای مختلف در فضای مجازی منتشر کردند.

امسال اتاق فکر جنگ نرم از آن سوی آبها با انتشار این آهنگ، باری دیگر برای نوجوانان و جوانان ما خوراک فکری تهیه کرده است. در این زمینه من بخشهای هنری و فرهنگی آموزش و پرورش را مقصر میدانم؛ چرا که باید آموزش و پرورش و مدارس با برنامههای فرهنگی و تفریحی خود، باید به فکر تامین نیازهای روحی و شادی مورد نیاز نوجوانان و جوانان باشند.

درصورتی که آموزش و پرورش در تولید برنامههای فرهنگی و نشاط آفرین برای دانشآموزان کوتاهی کند، جای تعجب ندارد اگر نوجوانان و جوانان به سمت گوش دادن به چنین آهنگهای مبتذلی کشیده شوند.

متاسفانه سرمایه گذاریهای کلان دشمن با هدف به انحراف کشیدن جوانان ما در حرکت است؛ به طوری که علاوه بر لباس، آرایش، پیرایش، روابط فردی و روابط اجتماعی، سلیقه شنیداری و فرهنگ ما را هدف قرار داده است؛ بنابراین باید مدیران و صاحب نظران در این زمینه بیشتر از این توقف نکرده و به فکر تهیه برنامههای نشاط انگیز برای نوجوانان و جوانان مطابق با آداب دینی و فرهنگی باشند.

 

مشاور،روانشناس و آسیب شناس اجتماعی دکتر مجید ابهری

کانال تلگرام دکتر مجید ابهری
@drmajidabhari

توئیتر دکتر مجید ابهری :
https://twitter.com/drmajidabhari
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

ویدئوهای دکتر مجید ابهری
مصاحبه های تصویری👈🏿
http://www.aparat.com/drmajidabhar

telegramtwiteraparat