دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
خشونت‌های فوتبالی لیگ هجدهمخشونت‌های فوتبالی لیگ هجدهم کارشناسان حوزه علوم رفتاری در تبین خشونت‌های فوتبالی لیگ هجدهم تاکید کردند: بستر ظهور ستاره ها و نبود راهکار برای کنترل خشم به ۲ عامل مهم برای رشد و گسترش هولیگانیسم فوتبالی تبدیل شده است. ریشه های هوسرانی مردانریشه های هوسرانی مردان ریشه های هوسرانی مردان
روانشناسی مردان هوس باز و ریشه های هوسرانی مردان

دکتر مجید ابهری آسیب شناسان اجتماعی مسائل اجتماعی و فرهنگی ، باورهای دینی ،زیاده خواهی مردان و رفتار همسران را از عوامل مؤثر بر رفتار های نامناسب آقایان مطرح کرده اند.
دلیل 85 درصد طلاق‌ها چیست؟دلیل 85 درصد طلاق‌ها چیست؟ دلیل 85 درصد طلاق‌ها چیست؟
دکتر مجید ابهری پژوهشگر و آسیب شناس اجتماعی گفت: براساس پژوهش میدانی انجام شده بر روی زوجین در حال طلاق، مشخص شد که 85 درصد این افراد دارای مهریه های سنگین و بالا بودند.
«هادوری‌ها» گدایان جدید چهارراه‌های تهران «هادوری‌ها» گدایان جدید چهارراه‌های تهران «هادوری‌ها» گدایان جدید چهارراه‌های تهران دکتر مجید ابهری آسیب‌شناس اجتماعی مطرح کرد
«هادوری ها» به افراد بیگانه و خارج از گروه خود طاعی یا غیرکولی می گویند و برای تهدید کودکان و اطاعت کودکان در گدایی و تنبیه آنها ،کودکان را تهدید به تحویل به بهزیستی و شهرداری می کنند.
قشون کودکان در چهارراه‌ها قشون کودکان در چهارراه‌ها قشون کودکان در چهارراه‌ها کمتر کسی وجود دارد که از خیابان‌های اصلی و چهارراه‌ها در این کلانشهر عبور کرده و هجوم ناگهانی کودکان قد و نیم قد را نبیند. به راستی انسان از این هجوم ناگهانی دچار شوک شده و نگران می‌شود. اطفالی که بین آنها از سن سه سال تا شانزده و هفده سال وجود دارند. هرچه از میادین مرکزی به طرف شمال شهر برویم این هجوم انبوه‌تر و سماجت عاملان بیشتر می‌شود. کودکانی که معلوم نیست از کجا آمده‌اند و به چه خانواده و قشری تعلق دارند. جشن جنسیت جدیدترین دستاورد نوکیسه‌گانجشن جنسیت جدیدترین دستاورد نوکیسه‌گان جشن جنسیت جدیدترین دستاورد نوکیسه‌گان
دکتر مجید ابهری متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی از برگزاری جشن جنسیت در میان خانواده های نوکیسه خبر داد و گفت: بعد از جشن از پوشک گرفتن، راه افتادن و... این بار شاهد برگزاری جشن جنسیت هستیم.
سرنوشت ازدواجی که در آن دختر بزرگتر استسرنوشت ازدواجی که در آن دختر بزرگتر است سرنوشت ازدواجی که در آن دختر بزرگتر است
دکتر مجید ابهری آسیب‌شناس اجتماعی گفت: از دیدگاه رفتارشناسی، درصد از ازدواج‌هایی که دختر بیش از 4 سال از پسر بزرگتر است، در پنج سال اول زندگی مشترک منجر به اختلافات و تنش‌های رفتاری می‌شود و همسران از هم جدا می‌شوند.
مرگ بر تخم مرغمرگ بر تخم مرغ مرگ بر تخم مرغ/اختلاس
✊️✊️مرگ بر تخم مرغ✊️✊️:چندی پیش یکی از مسئولین پیشنهاد داده بود پارکی درست شود که مخالفان برای شعار دادن واظهار مخالفت در آنجا جمع شوندو خودرا خالی کنند.این مسئول محترم خجالت کشیده بود بگوید جایی مثل (هاید پارک لندن) برای تهران وهر شهر بزرگ لازم است
آمار سایت
افراد آنلاین
بازدید کل
349335
بازدید ماه
17096
بازدید روز
538
شرکت سازنده