دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

جستجو
تار وتفنگ / دستنوشته مجید ابهریتار وتفنگ / دستنوشته مجید ابهری تار و تفنگ / دستنوشته مجید ابهری
موسیقی یکی از باستانی ترین هنرهای جوامع بشری است؛که قدمت آن بدرستی ودقت قابل محاسبه نمیباشد.
رشد چشمگیر آلات وادوات موسیقی همراه با تنوع وکثرت دستگاههای مختلف آن بیانگر این واقعییت هستند که
چه کسی سلامت روان دارد؟؟چه کسی سلامت روان دارد؟؟ چه کسی سلامت روان دارد؟؟

دکتر مجید ابهری
شاید این سئوال برای ما پیش آمده باشد که درمقابل مشگلات روحی وروانی و بیماریهای عصبی؛چه کسانی دارای سلامت روان بوده واز نظر روانشناسان و روانپزشگان "سالم"ارزیابی میشود؟؟برای پاسخ به این سوال لازم است نکات زیر را با دقت مطالعه کنیم
دانشمندان همه‌چیزدان در فضای مجازی / شاهد آنومی یا آشفتگی فرهنگی در جامعه هستیمدانشمندان همه‌چیزدان در فضای مجازی / شاهد آنومی یا آشفتگی فرهنگی در جامعه هستیم مجید ابهری، آسیب‌شناس و متخصص علوم رفتاری در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین مطرح کرد:
دانشمندان همه‌چیزدان در فضای مجازی/ شاهد آنومی یا آشفتگی فرهنگی در جامعه هستیم
مجید ابهری، رفتارشناس اجتماعی با اشاره به اینکه متاسفانه امروزه شاهد آنومی یا آشفتگی فرهنگی در جامعه هستیم،
عروسهای لاکچری در تهرانعروسهای لاکچری در تهران عروسهای لاکچری در تهران

در کنار مجالس عروسی پرهزینه وعجیب و بعد از حرکت با کالسکه سفید با اسبهای رنگارنگ؛

پرواز فانوسهای خوشبختی همراه با کبوتران سفید؛این بار شاهد حرکت جدیدی ازسوی برخی ازعروسهای ثروتمند هستیم که بیم آن میرود که بعد از طرح درفضای مجازی بشکل همه گیر در جامعه گسترش یابد.
تضادهای فکری و رفتاری مسوولین باعث ناامیدی در جوانان شده استتضادهای فکری و رفتاری مسوولین باعث ناامیدی در جوانان شده است تضادهای فکری و رفتاری مسوولین باعث ناامیدی در جوانان شده است
دکتر ابهری آسیب شناس در گفت‌و‌گو با «اعتمادآنلاین» مطرح کرد:
تضادهای فکری و رفتاری مسوولین باعث ناامیدی در جوانان شده است
تحليل دکتر مجيد ابهري بر رژیم‌های لاغری و تیغ جراحی برای رسیدن به شهرت!تحليل دکتر مجيد ابهري بر رژیم‌های لاغری و تیغ جراحی برای رسیدن به شهرت! تحليل دکتر مجيد ابهري بر رژیم‌های لاغری و تیغ جراحی برای رسیدن به شهرت! سه عنصر در ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن/دکتر مجید ابهریسه عنصر در ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن/دکتر مجید ابهری سه عنصر در ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن/دکتر مجید ابهری حمله هراسحمله هراس"یا panic attack چیست؟آیا علامت مشخصی دارد؟؟ حمله هراس"یا panic attack
چیست؟آیا علامت مشخصی دارد؟؟

دکتر مجید ابهری
اختلال پانیک حملات غیرمنتظره و عود کننده ای است که لااقل به دنبال یکی از این حملات علایمی نظیر : نگرانی دائم
آمار سایت
افراد آنلاین
بازدید کل
316284
بازدید ماه
189
بازدید روز
189
شرکت سازنده